I. Przygotowanie do sezonu zimowego pod względem bezpieczeństwa na drogach powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie administruje na 330,0 km dróg i ulic powiatowych z czego 303 km dróg o nawierzchni twardej objętych jest planem zimowego utrzymania.
Drogi powiatowe utrzymywane są w IV standardzie.
Posypywanie dróg odbywa się na 96,083 km dróg na wyznaczonych odcinkach zatwierdzonych:   
- skrzyżowania dróg twardych,
- skrzyżowania dróg z koleją,
- na odcinkach o poch. pow. 4%,
- przystankach autobusowych,
- innych miejscach wyznaczonych przez ZDP w Czarnkowie.

Obszar działania Zarządu Dróg został podzielony na trzy jednostki Czarnków, Trzcianka, Wieleń, z których to prowadzona jest akcja „zima”.
ZDP posiada własny sprzęt i nośniki  do zimowego otrzymania:
- 4 piaskarki samochodowe, 2 piaskarka ciągnikowe
- 8 pługów odśnieżnych, 1 pług ciągnikowy (wirnikowy)
- 4 samochody
- 3 ciągniki
- 3 ładowacze czołowe

Na zimowe utrzymanie dróg ogłoszony został przetarg nieograniczony rozpisany na zadania:
1. Odśnieżanie dróg teren Obwód Drogowy Trzcianka
2. Odśnieżanie dróg teren Obwód Drogowy Czarnków
3. Odśnieżanie dróg teren Obwód Drogowy Wieleń

Dyżury prowadzone są w Obwodach Drogowych w Czarnkowie, Trzciance i Wieleniu  przez pracowników ZDP w Czarnkowie od godz. 300.
Dyżurni wydają polecenia kierowcom i operatorom sprzętu, wyznaczają im trasy i zakres prac oraz kontrolują przebieg i wykonanie robót.
Dyżurni zobowiązani są do prowadzenia dzienników pracy sprzętu, w których odnotowują czas trwania zwalczania śliskości i odśnieżania dróg oraz zakres zrealizowanych zadań.

UWAGA: Służby drogowe maja za zadanie łagodzenie niekorzystnych dla użytkowników dróg skutki zimy, a nie całkowitą ich likwidację.
Ze względu na zimowe warunki atmosferyczne, w czasie korzystania z dróg w okresie zimowym niezbędne jest dostosowanie prędkości do panujących warunków. Zakazane jest wyprzedzanie na drodze pracującego sprzętu odśnieżnego i zwalczającego gołoledź oraz niedopuszczalne jest omijanie samochodów, które zatrzymały się na drodze w oczekiwaniu na zakończenie odśnieżania bądź zwalczania gołoledzi.

II. Na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie przewiduje się utrzymanie dróg w jednym standardzie, tj. IV

1. Opis warunków ruchu na jezdni:
a) jezdnia odśnieżana na całej szerokości,
b) jezdnia posypywana na:
- skrzyżowaniach dróg,
- skrzyżowaniach dróg z koleją,
- odcinkach o pochyleniu pow. 4%,
- przystankach autobusowych,
- innych miejscach ustalonych przez ZDP w Czarnkowie.

2. Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk atmosferycznych:
a) śnieg:
- luźny – do 8 godz.,
- zajeżdżony -  występuje,
- języki śnieżne -  występują,
- zaspy do 24 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.
- śliskość zimowa (w miejscach wyznaczonych):
- gołoledź – do 8 godz.,
- śliskość pośniegowa – do 10 godz.,
- lodowica – do 8 godz.

Pliki do pobrania:

- Wykaz miejsc niebezpiecznych do posypywania (Plik PDF)

- Mapa dróg powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego (Plik PDF)