Zapytanie ofertowe publikowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie znajdują się na stronie internetowej powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego pod adresem (zakładka tablica ogłoszeń):

http://bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl/artykul/21/5005/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-opracowanie-dokumentacji-technicznej-dla-zadania-przebudowa-drogi-budowa-chodnika-przy-drodze-powiatowej-nr-1322p-w-m-debogora